Činnost spolku

Rok 2008

Založení občanského sdružení Rakovnicko – Protivínská dráha.

Rok 2009

Aktivace dálkového ovládání provozu na trati Zdice – Protivín. Demontáž částí původního zabezpečovacího zařízení pro uvažovanou železniční expozici ze železničních stanic Tochovice, Jince a Příbram. 

  Demontáž stavědlového přístroje Odb. Kovohutě Snášení mechanických návěstidel v ŽST Tochovice Demontáž stavědlového kozlíku na St. 1 v ŽST Tochovice

Rok 2010

Příprava expozice a zahájení první muzejní sezony v malé železniční expozici trati Zdice – Protivín v objektu věžového železničního stavědla v železniční stanici Příbram.

  Demontáž stavědlového kozlíku na St. 1 v ŽST Tochovice

Po celý rok jsme svépomocí prováděly průběžnou restauraci soustředěných exponátů do vystavovatelného stavu.

   

Rok 2011

Dne 24. září jsme uspořádali první Den železnice v Příbrami s Rakovnicko – Protivínskou dráhou. Pro návštěvníky jsme připravili kulturní program v podobě exkurzí na pracoviště řízení provozu, tématického filmového promítání a divadelního představení Bedřich Hrozný. V provozu byla též expozice o historii železniční trati Zdice – Protivín nebo infostánek ČD s upomínkovými předměty a sladkostmi pro nejmenší. Oslavy Dne železnice mají připomenout nejvýznamnější událost železniční historie, kterou bylo v roce 1825 zprovoznění první parostrojní železnice na světě, mezi Stoctonem a Darlingtonem v Anglii.

příprava laviček pro divadlo    improvizované divadlo    infostánek ČD

Rok 2012 

 • S ohledem na 55. výročí stavby železniční vlečky Tochovice – VD Orlík, jsme sestavili a vlastním nákladem v omezeném počtu vydali brožurku mapující historii provozu na této  zajímavé 16 kilometrové  železniční trati. K dostání bude během otevírací doby naší muzejní expozice nebo na našich akcích, případně si ji můžete objednat telefonicky nebo mailem.
 • Dne 6. května jsme uspořádali první ročník pochodu po tělese zrušené železniční vlečky z Tochovic až na bývalé výkladiště Přehrada.

  

Muzejní nocí, kterou dne 9. června navštívilo asi 50 návštěvníků, jsme zahájili pravidelnou otevírací dobu železniční expozice o historii trati Zdice – Protivín. Otevřeno bylo vždy v neděli od 10:00 do 17:00 do konce měsíce září, ve dnech jízdy historického Podbrdského motoráčku.

Dne 22. září jsme uspořádali spolu s dalšími partnery druhý ročník oslav Dne železnice v Příbrami. Mimo tradiční doprovodný kulturní program, byly hlavním lákadlem především vyhlídkové jízdy modernizovanou motorovou jednotkou řady 814 „Regionova“ po železniční stanici Příbram. Vlastnimi silami byl veřejnosti prezentován i revokovaný záměr zřízení železniční zastávky Příbram město v blízkosti Křižáku, kam byly směřovány i dvě jízdy tohoto zvláštního vlaku ČD. I přes poněkud aprílové počasí se  zúčastnilo programu přes tři sta návštěvníků. Několik dní před touto akcí jsme formou brigády zajistili nejnutnější úklid okolí nádraží. Mimo to jsme se snažili zahladit i nevzhledné stopy po sprejerech, zanechané na fasádě historické budovy našeho nádraží.

 

Příprava na Den železnice – brigáda

 Příprava na Den železnice - brigáda   

Druhý ročník oslav Dne železnice v Příbrami

Olsavy Dne železnice v Příbrami  

Rok 2013

Povídání o vlečce na Orlík – beseda
 • V rámci prohlubování zájmu o historii železniční vlečky Tochovice – VD Orlík a doplňování materiálů pro případné rozšíření vydané publikace o tomto díle, jsme dne 23. února uspořádali besedu s pamětníkem provozu vlečky panem Ing. Čejdíkem, bývalým velitelem VÚ Solenice – Větrov, kterému vlečka na konci provozu náležela.

 

Jarní úklid kolem nádraží – brigáda
 • Ve spolupráci s Technickými službami Příbram jsme provedli ve dnech 23. – 24. března brigádu na výřez vzrostlých náletových porostů mezi autobusovým a vlakovým nádražím na bývalé 9. koleji. Zlikvidovat se podařilo i několik černých skládek.

 

Pochod po vlečce na Orlík
 • Dne 27. dubna jsme opět vyrazili na tradiční pochod po trase vlečky z Tochovic na přehradu Orlík. Tentokrát s námi vyrazilo nejenom pěkné počasí, ale i třeba skautský oddíl Rosničky z Milína.

 

Kinematovlak v Příbrami
 • Ve dnech 7. a 8. června se naše sdružení podílelo na organizaci akce Kinematovlak v Příbrami, určené především školkám, školám a širší veřejnosti. Zvláštní vlaková souprava ČD složená ze speciálně upraveného promítacího a výstavního vozu měla být součástí souběžných Městských slavností v Příbrami. Ty však byly z důvodu povodňové situace operativně zrušeny a z celého programu oslav tak zůstal zachován pouze kulturní program na nádraží. Mimo vlastní filmová promítání bylo možné absolvovat jízdy drezínou z roku 1851, navštívit výstavu funkčních modelových kolejišť nebo expozici o historii trati Zdice – Protivín. V provozu byl opět infostánek ČD se soutěžemi a upomínkovými předměty, dospělým pak k chuti přišlo točené pivo Ferdinand.

Kinematovlak v Příbrami 

 

Třetí ročník Dne železnice v Příbrami
 • Třetí ročník oblíbeného Dne železnice připadl letos na sobotu 14. 09. 2013, tentokrát jsme jezdili s „kapacitnější“ drezínou typu Gerstner z roku 1835. Pro tyto jízdy jsme připravili i speciální lepenkové pamětní jízdenky. Technicky zvídavé návštěvníky pak lákalo ke svezení vystavené traťmistrovské kolo Wohanka, vyrobené v roce 1924 stejnojmennou příbramskou firmou.

  

Akce „Opět po roce“
 • Dne 17. 10. 2013 se naši členové organizačně a technicky podíleli na pořádání akce „Opět po roce“, kterou pro své obchodní partnery pořádá a.s. Kovohutě Příbram. Letošním zpestřením této akce byly vyhlídkové jízdy po podnikové vlečce.

Mikuláš a čert na nádraží – „Pekelný vagon“
 • Téměř čtyři desítky dětí navštívilo v pátek 6. prosince v doprovodu svých rodičů mikulášskou nadílku na vlakovém nádraží v Příbrami, tuto pořádal v úzké spolupráci s ČD příbramský spolek Rakovnicko – Protivínská dráha. Pro tématicky laděnou akci byl využit služební vůz pro doprovod nákladních vlaků, ve kterém bylo zřízeno malé železniční peklo s autentickými artefakty ze železničního provozu, doplněné světelnými a zvukovými efekty. V další části vozu pak probíhala i samotná nadílka od Mikuláše a anděla. Vzhledem k mrazivému počasí, doprovázenému silným větrem, potěšila většinu návštěvníků i možnost příjemného posezení u rozpálených vagonových kamen. I přes to, že šlo o premiérovou akci, příjemně nás překvapil velký zájem a samotná návštěvnost, několik zájemců jsme museli dokonce i odmítnout. Naši železniční čerti se již těší na příští rok!

   

Rok 2014

Herold expres 2014
 • Letos poprvé jsme se dne 5. dubna podíleli na technickém a organizačním zajištění jízdy zvláštního výletního vlaku Herold expres vypraveného muzeem historické silniční a železniční techniky Výtopna Zdice v trase Zdice – Březnice – Rožmitál pod Třemšínem a zpět. Nová trasy, zaměřené na poznání krás a kulturních zajímavostí Podbrdského regionu přilákala i tento rok velké množství účastníků. Bez zájmu nezůstala ani tradiční exkurze v zámeckém pivovaru Herold v Březnici.

  

Pochod po vlečce z Tochovic na Orlík
 • V neděli 4. května uspořádal náš spolek třetí ročník více jak 17 km pochodu po tělese zrušené železniční vlečky z Tochovic k přehradě Orlík. Nečekaně vydařené počasí uvítalo na startu o i něco více účastníků než v předchozím roce. Letošní novinku představovaly speciálně vydané pamětní listy, které obdrželi účastníci v cíli pochodu.

  

Den dětí v Kovohutích Příbram
 • Ve spolupráci s Muzeum železničních drezín jsme se dne 29. května podíleli na pořádání   Dne dětí v Kovohutích Příbram, kde jsme na podnikové vlečce zajišťovali provoz historické drezíny typu Gerstner z roku 1825.

  

Den železnice v Příbrami 2014
 • Za pomoci mnoha tradičních partnerů jsme dne 13. září uspořádali další ročník oslav Dne železnice v Příbrami. K prozatím rekordnímu počtu návštěvníků, kterých bylo odhadem více než sedm set, dozajista přispěla i letošní novinka, vyhlídkové jízdy historickou vlakovou soupravou z příbramského nádraží do Kovohutí, o které byl z řad návštěvníků oslav Dne železnice až nečekaně velký zájem. Mezi další lákadla pak patřily jízdy historickou inspektorskou drezínou, filmové promítání pro děti a dospělé v kinovoze, exkurze na pracoviště výpravčích nebo prohlídka lokomotivy. Ani tento rok nemohla na příbramském nádraží chybět divadelní postava výpravčího Bedřicha Hrozného ze stanice Kňoury, kterou i s jeho kolegy brilantně ztvárnili členové amatérského souboru Divadlo za vodou z Ćenkova. Se slušným výsledkem skončil též jednodenní ekosběr elektroodpadu a dalších zájmových odpadů pořádaný Kovohutěmi Příbram, zaplněny byly všechny zapůjčené sběrné kontejnery. Všem kterým se na této akci podíleli patří veliký dík. Poděkování však patří i samotným návštěvníkům, kteří zachovávají této akci s ohledem na předchozí ročníky stálou přízeň.

  

Opět po roce v Kovohutích
 • Dne 16. 10. 2014 se náš spolek mohl podílet na pořádání dalšího ročníku akce „Opět  po roce“, kterou pro své obchodní partnery pořádá a. s. Kovohutě Příbram. Opakovány tak byly krátké vyhlídkové jízdy zapůjčenou historickou drezínou Gerstner po areálu závodu. Samozřejmostí byla i samostatná inspekční jízda pro generálního ředitele, kterou byla tato část programu slavnostně zahájena.

  

Mikuláš a čert na nádraží 2014
 • Po loňském premiérovém působení čertů a Mikuláše na příbramském nádraží, jsme se rozhodli tuto úspěšnou akci zopakovat. V sobotu 6. 12. 2015 tak mohli všechny „hodné i nehodné“ děti okusit služby Mikulášského vagonu, přistaveného na skladištní koleji. Nechybělo nezbytné železničářské peklo a mikulášská nadílka. Zájem o tuto akci předčil opět naše pořadatelská očekávání, za to jsme velice rádi.

  

 • Rok 2015

 • Dne 25. dubna 2015 uspořádal náš spolek veřejnou brigádu zaměřenou na průklest části nejhůře průchodných úseků tělesa bývalé železniční vlečky z Tochovic k Orlické přehradě. Celkem pět účastníků provádělo drobný výřez náletových porostů a úpravu trasy před plánovaným čtvrtým ročníkem tématického pochodu.

 

 • V neděli 3. května 2015 krátce po osmé hodině ranní, vyrazili na více jak sedmnácti kilometrovou trasu účastníci dalšího ročníku pochodu po tělese zrušené železniční vlečky z Tochovic k přehradě Orlík. Jak je vidno ze společné fotografie pořízené těsně před startem pochodu, počet účastníků byl výrazně vyšší než v předchozím roce.

 

 • Dne 15. května 2015 se na vlakovém nádraží v Příbrami uskutečnilo krátké setkání nově zvoleného starosty a místostarostky města se zástupci spolku Rakovnicko – Protivínská dráha. Mimo vlastní prohlídky vybraných pracovišť a objektů stanice byla dohodnuta další společná spolupráce ve věci prosazování záměru zřízení nové železniční zastávky v oblasti příbramského sídliště.

 

 • První letošní návštěvníky uvítala v neděli 24. května 2015 naše expozice o historii železniční trati Zdice – Protivín. Stalo se tak při krátkém zastavení zvláštního narozeninového vlaku Výtopny Zdice, který přes Příbram projížděl do jihočeských Čimelic.

 

 • O necelý týden později, přesněji ve čtvrtek 28. května 2015 se náš spolek ve spolupráci s Muzeem železničních drezín v Čachrově podílel na pořádání oslav Dne dětí v Kovohutích Příbram. Mimo obměněné drezíny, byla pro účastníky letošního ročníku nově připravena  i Soutěž železničářských dovedností, sestávající z několika zajímavých disciplín. Pět nejlepších účastníků z řad soutěžících týmů bylo odměněno věcnými cenami s železniční tématikou.
 • Po letních prázdninách se v sobotu 12. září 2015 opět za velké pozornosti našich partnerů a návštěvníků uskutečnil již pátý ročník regionálních oslav Dne železnice v Příbrami. Mimo již tradičního programu, byly opět zavedeny posílené vyhlídkové vlaky Huťský expres na vlečku Kovohutí Příbram spojené s prohlídkou podnikového Hutnického muzea nebo části výrobního závodu. Mimo to bylo možné tyto zvláštní vlakové spoje využít k návštěvě sportovní akce Běh Kovohutěmi nebo nově též k prohlídce a návštěvě nedalekého minipivovaru v Podlesí. Na vlakovém nádraží v Příbrami pak byl v rámci této akce slavnostně zahájen společný projekt Českých drah a Knihovny Jana Drdy – Kniha do vlaku.

 

 • Závěrečnou akcí v tomto roce pak pro nás bylo dne 5. prosince 2015 pořádání jízd zvláštních Mikulášských vlaků, nově navazujících na předchozí dva ročníky Mikulášské nadílky na nádraží v Příbrami. Pro předem objednané návštěvníky byly na vlečku Kovohutí Příbram vypraveny tři páry historických motorových vlaků, doprovázených Mikulášem a jeho družinou. Další pár těchto vlaků byl vyhrazen pouze pro vybrané zaměstnance Kovohutí Příbram a jejich rodinné příslušníky. Pro všechny hodné i zlobivé děti byla připravena mikulášská nadílka, dospělí pak přivítali zejména možnost stylového občerstvení v barovém voze.

Rok 2016

 

Napsat komentář

Jméno *
Email *
Webová stránka