O nás

Spolek Rakovnicko – Protivínská dráha vznikl v roce 2008 jako dobrovolné a nezávislé uskupení příznivců historie železnice a železniční dopravy v našem regionu. Byl založen podle zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů, je samostatnou právnickou osobou a řídí se platnými právními předpisy České republiky.

Hlavním cílem našeho spolku je dokumentace historie železního provozu na trati Zdice – Protivín, propagace, aktivní podpora rozvoje železniční dopravy na Příbramsku a pořádání tématických nebo kulturních akcí. Dalším cílem je záchrana a péče o historicky cenné dokumenty nebo technicky zajímavé přístroje a předměty z oblasti železnice. Nedílnou součástí naší činnosti je i provozování malé železniční expozice v železniční stanici Příbram.

Spolek Rakovnicko – Protivínská dráha je neziskovou organizací. K tomu účelu vybíráme členské příspěvky, přijímáme dary, vydáváme drobné propagační materiály a spolupracujeme s dalšími spolky.