Stavba nové železniční zastávky v Příbrami zahájena

V polovině měsíce března byly zahájeny přípravné práce na stavbě nové železniční zastávky Příbram sídliště. Ta by měla být uvedena do zkušebního provozu se změnou jízdního řádu osobní vlakové dopravy dne 14. června 2020. Po mnoha destiletích tak konečně dojde k naplnění původního záměru vybudování nové železniční zastávky v oblasti tzv. nové Příbrami. První snahy o zřízení železniční zastávky v této lokalitě se objevily již ve druhé polovině osmdesátých let minulého století, po dokončení sidlišť Křížák a Fialka. V průběhu devadesátých let pak byla dokonce zvažována poloha nové zastávky v blízkosti plaveckého bazénu a zimního stadionu. Z obou variant však v důsledku různých společenských změn a politického nezájmu na dlouhá léta sešlo. Obnovení původního záměru se našemu spolku podařilo nastartovat až s novým vedením města v roce 2014.

Stavba nové železniční zstávky a přístupového chodníku vyžaduje rozsáhlé terénní úpravy přilehlého okolí.
Z důvodu nepřístupnoti terénu pro silniční nákladní vozidla, byla vytěžená zemina odvážena speciálními stavebními vlaky do Milína.