Podbrdská lokálka oslavila své stodvacáté výročí od zahájení provozu

V sobotu dne 24. srpna se na vlakovém nádraží v Rožmitále pod Třemšínem konaly oslavy 120. výročí místní dráhy z Rožmitálu pod Třemšínem do Březnice, spojené s oslavami 20. výročí založení místní Jednotky požární ochrany II. stupně. Jízdy zvláštních vlaků vedených historickou motorovou lokomotivou a bohatý doprovodný program přilákaly na místní nádraží velké množství návštěvníků. Pro ně byly dále připraveny vyhlídkové jízdy na pákové drezíně, výstava o historii místní dráhy, výstava historické silniční, železniční a hasičské techniky nebo putovní expozice turistických známek. K tanci a poslechu vyhrávala Toulavá kapela Jiřího Janouška. Nedílnou součástí akce byly též ukázky zásahu mladých hasičů. Dětská ukázka odstranění spadlého stromu z kolejí a hašení hořícího vlaku se stala jedním ze zlatých hřebů celodenního programu.

K uvedeným oslavám byly vydány i dvě samostatné pamětní publikace, jedna mapující historii a současnost místní dráhy a druhá připomínající výročí hasičské jednotky. Obě byly pokřtěny v rámci slavnostní části programu, při které mimo jiné promluvil o historii železnice starosta města Rožmitál pod Třemšínem Ing. Josef Vondrášek a ve svém projevu ocenil i nedávno realizovanou opravu staniční budovy.

Velké poděkování za uskutečnění této akce patří zejména městu Rožmitál pod Třemšínem, spolku Rakovnicko – Protivínská dráha, muzeu Výtopna Zdice, SDH Rožmitál pod Třemšínem, Podbrdskému muzeu a Klubu vojenské historie Západní pobřeží.
Akci dále podpořily Středočeský kraj, město Březnice a firma Kaiser s. r. o.

V neděli 25. srpna pak ožila místní dráha podruhé, tentokrát však jízdami zvláštních neveřejných vlaků pro fotografy, organizované spolky Rakovnicko – Protivínská dráha a Výtopna Zdice. Ty byly sestavou vlakové soupravy laděny do období přelomu 70. a 80 let minulého století, kdy dopravu na této trati zajišťovaly takřka výhradně nákladní přestavovací vlaky s přepravou cestujících, dopravované tehdy zbrusu novými motorovými vozy řady M 152. Pro věrnější dokreslení provozu tehdejší doby byly na několika místech vytvořeny scény setkání smíšeného vlaku s traktorem nebo osobním automobilem Škoda 100. Nechyběl ani dobově oděný kompars z řad členů obou spolků nebo dobově vyzdobená zastávka v Oslí.

Nutno podotknout, že k velkému zdaru obou akcí nemalou měrou přispělo i velmi pěkné a slunečné počasí, které se přechodně zkazilo až v samém závěru tohoto velkého železničního víkendu na rožmitálské lokálce.